| Home | Photos | Walks | Weather | Links |

Calverton Weather Records

Back
Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2021 Jan 5.6 0.0 2.8 11.7 19th 0.5 24th 8.2 20th -6.0 7th 124.2 18 14 24.4 13th 15 9 2 0 0 0
2021 Feb 8.8 1.5 5.2 16.9 24th 1.1 8th 8.6 24th -6.4 11th 63.2 16 12 13.2 1st 13 6 3 0 0 0
2021 Mar 12.0 3.8 7.9 24.4 31st 5.0 3rd 9.8 29th -1.6 1st 34.0 11 7 8.6 9th 4 0 0 0 1 0
2021 April 12.9 0.4 6.6 19.4 20th 7.4 6th 7.7 21st -4.4 12, 13 3.8 4 2 2.2 27th 17 3 0 0 1 0
2021 May 16.1 5.6 10.9 23.2 29th 10.1 3rd 10.2 21st -0.7 2nd 110.4 16 14 23.4 3rd 3 0 0 1 3 0
2021 June 21.6 11.4 16.5 28.2 16th 15.1 18th 17.4 14th 5.1 23rd 27.6 9 7 10.2 18th 0 0 0 0 0 0
2021 July                                            
2021 Aug                                            
2021 Sept                                            
2021 Oct                                            
2021 Nov                                            
2021 Dec                                            

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2020 Jan 9.1 3.9 6.5 13.7 14th 6.1 1st 9.1 8th -3.8 19th 46.8 11 8 15.8 8th 4 0 0 0 0 0
2020 Feb 9.6 3.6 6.6 13.5 9th 5.8 11th 9.0 22nd -3.8 7th 139.2 24 18 33.8 15th 4 3 0 0 2 0
2020 Mar 10.9 2.3 6.6 16.6 24th 6.2 5th 8.3 18th -3.9 26th 24.8 13 9 4.8 14th 6 1 0 0 1 0
2020 April 16.5 5.0 10.7 24.1 11th 9.2 13th 10.6 6th -0.4 7th 14.4 5 4 8.4 28th 1 0 0 1 0 0
2020 May 19.2 6.5 12.8 27.4 20th 9.4 10th 13.6 22nd -2.1 12th 4.8 3 1 3.2 9th 2 0 0 0 0 0
2020 June 19.9 10.7 15.3 29.8 24th 12.9 7th 14.6 27th 4.2 9th 87.4 20 14 22.4 14th 0 0 0 7 0 0
2020 July 20.5 12.0 16.3 34.3 31st 13.3 9th 16.1 18th 4.8 12th 60.8 14 10 13.4 8th 0 0 0 2 0 0
2020 Aug 22.1 13.5 17.8 32.1 12th 13.9 28th 17.8 12th 5.6 4th 92.6 13 8 25.0 24th 0 0 0 0 0 0
2020 Sept 19.2 9.8 14.5 28.3 15th 11.9 27th 16.7 9th 1.9 28th 22.4 8 4 7.8 30th 0 0 0 0 0 0
2020 Oct 13.5 7.4 10.5 17.1 5th 11.1 13th 13.9 30th 1.5 23rd 93.0 22 14 21.8 3rd 0 0 0 0 0 0
2020 Nov 11.3 5.6 8.5 17.6 1st 7.9 29th 11.3 2nd -1.4 28th 22.8 18 9 3.6 1st 5 0 0 0 0 0
2020 Dec 7.2 2.1 4.6 12.2 18th 2.2 28th 9.2 19th -4.8 31st 106.2 20 17 18.4 23rd 5 2 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2019 Jan 7.0 1.9 4.5 11.6 6th -0.6 31st 8.3 13th -8.2 31st 22.2 13 6 4.4 26th 10 4 0 0 0 0
2019 Feb 11.5 2.2 6.8 18.7 26th 2.2 1 st 8.7 21st -6.6 3rd 25.0 10 6 8.0 3rd 10 1 0 0 0 0
2019 Mar 12.2 4.2 8.2 18.1 29th 7.8 7th 10.2 22nd -0.8 28th 65.4 15 12 17.4 5th 4 1 0 0 0 0
2019 April 14.8 3.2 9.0 23.6 21st 8.8 14th 8.4 23rd -2.3 12th 21.6 8 5 10.4 25th 5 0 0 1 3 0
2019 May 16.9 6.3 11.6 23.2 30th 8.1 3rd 13.7 26th 1.3 5th 25.4 14 6 5.8 10th 0 0 0 0 1 0
2019 June 18.7 10.3 14.5 30.6 29th 10.1 11th 14.7 25th 10.1 11th 156.0 16 15 54.2 10th 0 0 0 1 0 0
2019 July 23.1 13.1 18.1 35.6 25th 16.9 28th 19.3 26th 7.0 2nd 65.6 17 12 18.4 27th 0 0 0 2 0 0
2019 Aug 22.7 12.9 17.8 31.4 25th 16.9 14th 15.9 9th 9.5 13th 86.8 14 8 21.4 8th 0 0 0 1 0 0
2019 Sept 19.0 9.5 14.3 24.2 21st 15.2 9th 14.6 26th 2.6 8th 95.0 18 13 19.6 28th 0 0 0 0 0 0
2019 Oct 13.1 6.3 9.7 16.7 6th 6.3 26th 13.4 11th -1.3 28th 100.6 24 15 19.4 25th 1 0 0 0 0 0
2019 Nov 8.3 3.6 5.9 13.9 1st 1.4 30th 8.4 2nd -3.8 19th 127.8 25 22 27.4 14th 6 0 0 0 0 0
2019 Dec 8.1 3.2 5.6 12.1 6th 3.6 17th 10.4 6th -3.6 2nd 73.0 16 13 15.4 20th 7 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2018 Jan 7.6 2.8 5.2 14.9 28th 1.5 21st 10.1 29th -1.9 21st 56.2 21 16 8.4 5th 6 3 0 0 1 0
2018 Feb 5.9 0.2 3.1 10.9 19th -2.3 28th 6.4 19th -5.8 28th 28.8 13 8 8.8 8th 15 6 2 0 0 0
2018 Mar 8.5 1.6 5.0 14.2 25th -1.7 1st 6.2 23rd -5.8 1st 88.8 23 16 16.2 30th 12 6 5 0 0 0
2018 April 13.6 6.3 10.0 27.1 19th 5.6 1st 13.9 22nd 0.4 2nd 81.8 17 11 20.6 9th 0 1 0 1 1 0
2018 May 19.2 7.6 13.4 26.5 7th 12.9 2nd 14.0 31st 1.4 18th 48.0 9 8 12.2 29th 0 0 0 1 0 0
2018 June 21.4 10.7 16.1 27.0 25th 15.6 4th 17.1 20th 5.8 24th 16.4 4 3 8.6 7th 0 0 0 0 0 0
2018 July 25.4 12.8 19.1 32.1 26th 19.4 29th 17.6 27th 9.1 4th 12.4 5 5 4.4 30th 0 0 0 2 0 0
2018 Aug 22.4 12.6 17.5 29.3 7th 16.0 26th 17.7 21st 5.7 30th 67.8 8 7 18.8 22nd 0 0 0 1 0 0
2018 Sept 18.6 9.4 14.0 25.2 2nd 13.2 22nd 15.1 18th 0.9 25th 40.4 13 8 12.8 20th 0 0 0 0 0 0
2018 Oct 15.0 6.9 11.0 24.0 13th 5.8 27th 17.3 13th -1.6 31st 43.0 11 6 16.0 5th 2 0 0 0 1 0
2018 Nov 10.7 5.6 8.2 14.5 14th 4.8 22nd 10.8 16th -2.8 22nd 36.0 15 8 9.0 27th 1 0 0 0 0 0
2018 Dec 8.8 4.2 6.5 13.2 2nd 1.7 15th 9.3 2nd -2.6 14th 78.8 17 14 13.4 15th 5 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2017 Jan 6.4 1.2 3.8 11.0 11th -0.5 26th 7.2 9th -4.1 22&
27th
30.4 13 11 5.2 1st 14 1 0 0 0 0
2017 Feb 8.8 4.1 6.4 15.6 20th 2.4 9th 9.8 20th -4.0 6th 40.6 15 10 7.4 6th 2 4 0 0 1 0
2017 Mar 12.9 4.9 8.9 20.1 30th 6.9 5th 12.3 30th 0.1 23 & 25th 45.8 13 9 9.4 3rd 0 0 0 0 0 0
2017 April 14.3 4.2 9.2 23.4 9th 10.0 26th 8.2 12th -1.9 25th 10.8 9 3 4.2 25th 2 2 0 0 2 0
2017 May 18.1 8.5 11.8 26.4 25th 10.6 9th 14.8 28th -0.6 10th 46.2 14 8 17.0 17th 1 0 0 0 0 0
2017 June 20.8 12.4 16.6 30.8 18th 12.4 28th 18.1 22nd 8.6 4th 64.4 13 9 19.0 27th 0 0 0 0 0 0
2017 July 21.7 12.3 17.0 27.5 6th 16.5 11th 18.2 16th 7.2 17th 106.4 15 13 19.8 11th 0 0 0 1 0 0
2017 Aug 20.7 11.0 15.9 26.8 28th 13.6 8th 14.4 3rd 5.1 31st 115.4 15 10 51.0 8th 0 0 0 3 1 0
2017 Sept 18.0 9.6 13.8 21.8 4th 15.1 16th 15.6 5th 2.9 22nd 99.8 26 17 23.0 24th 0 0 0 0 0 0
2017 Oct 15.6 9.5 12.5 21.1 14th 10.9 30th 16.1 14th 0.7 30th 29.2 13 6 11.0 19th 0 0 0 0 0 0
2017 Nov 9.9 3.9 6.9 15.2 22nd 3.4 30th 11.3 22nd -1.9 19th 35.6 12 9 14.0 3rd 4 1 0 0 0 0
2017 Dec 7.5 2.2 4.9 12.7 20th 1.1 10th 9.3 7th -6.1 12th 56.2 13 11 14.8 26th 10 8 3 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2016 Jan 8.0 3.2 5.6 14.3 27th 1.6 17th 11.2 27th -4.7 21st 51.2 22 15 11.0 6th 5 3 3 0 0 0
2016 Feb 8.4 1.9 5.2 14.6 1st 5.1 26th 10.7 1st -5.3 16th 60.6 13 10 12.4 17th 10 2 0 0 0 0
2016 Mar 9.7 2.0 5.8 14.7 25th 5.4 4th 6.4 23rd -4.2 8th 67.0 14 8 19.2 27th 9 2 0 0 0 0
2016 April 12.4 3.0 7.7 17.7 13th 8.5 15th 8.8 4th -2.1 28th 47.8 21 13 14.0 15th 4 5 0 1 1 0
2016 May 17.3 7.0 12.2 25.6 8th 10.8 25th 12.4 20th -0.6 1st 36.8 14 8 18.2 10th 1 0 0 0 0 0
2016 June 19.3 11.4 15.4 25.2 7th 12.2 2nd 15.7 20th 7.3 3rd 134.8 15 13 22.6 14th 0 0 0 5 0 0
2016 July 22.1 12.6 17.4 31.7 19th 16.3 12th 18.7 20th 7.2 4th 38.2 12 8 8.4 7th 0 0 0 0 0 0
2016 Aug 22.4 12.5 17.4 28.9 23rd 17.1 19th 17.2 7th 6.9 10th 44.8 13 8 10.8 24th 0 0 0 1 0 0
2016 Sept 20.3 12.0 16.2 29.5 13th 14.5 26th 18.4 6th 6.0 30th 39.6 17 8 9.2 9th 0 0 0 1 0 0
2016 Oct 14.4 7.4 10.9 18.4 4th 11.7 13th 12.9 28th 1.9 10th 47.4 14 10 14.6 1st 0 0 0 1 0 0
2016 Nov 8.8 3.0 5.9 14.3 15th 4.6 9th 11.8 15th -5.0 29th 63.8 16 10 30.6 21st 4 0 0 0 0 0
2016 Dec 8.8 3.0 5.9 14.3 8th 2.9 5th 11.5 8th -4.7 28th 13.6 9 6 5.2 10th 5 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2015 Jan 7.5 2.2 4.9 14.8 9th 2.3 21st 12.8 10th -4.8 4th 35.6 18 8 6.8 12th 6 7 1 1 0 0
2015 Feb 7.3 1.4 4.3 11.4 18th 2.7 2nd 8.2 26th -3.0 10th 31.2 13 6 10.8 22nd 9 3 0 0 0 0
2015 Mar 10.7 2.9 6.8 15.6 7th 6.9 19th 7.4 12th -3.3 9th 37.8 13 9 8.4 25th 5 1 0 0 0 1
2015 April 15.1 4.0 9.6 20.2 10th 10.0 1st 10.7 25th -0.8 20th 13.6 8 5 2.8 3rd 3 0 0 0 0 0
2015 May 15.6 7.3 11.4 1.1 11th 10.2 2nd 11.2 16th -0.1 1st 72.0 13 13 13.4 2nd 1 0 0 0 1 0
2015 June 19.8 9.4 14.6 28.9 30th 13.6 13th 14.2 26th 3.5 10th 67.0 12 7 28.6 12th 0 0 0 0 0 0
2015 July 21.5 11.4 16.5 33.6 1st 15.7 24th 17.2 2nd 4.3 31st 45.4 18 13 14.0 26th 0 0 0 2 0 0
2015 Aug 21.5 12.1 16.8 29.2 22nd 14.4 31st 17.9 21st 5.7 16th 57.4 15 11 14.0 13th 0 0 0 1 0 0
2015 Sept 17.5 7.5 12.5 21.9 10th 13.8 8th 12.5 12th 2.3 26th 25.4 8 5 10.6 2nd 0 0 0 0 0 0
2015 Oct 14.0 7.2 10.9 18.6 2nd 12.3 13th 14.9 6th 1.5 26th 69.6 10 8 15.4 27th 0 0 0 1 0 0
2015 Nov 12.1 6.7 9.4 17.2 10th 4.3 21st 15.4 10th -3.9 22nd 58.2 22 15 9.6 14th 2 1 0 0 0 0
2015 Dec 11.9 7.7 9.8 15.4 19th 5.3 13th 12.6 26th -0.5 13th 58.8 23 17 12.0 12th 1 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2014 Jan 8.3 3.2 5.8 11.9 5th 4.4 30th 8.5 6th -4.4 12th 113.6 26 19 16.0 8th 3 1 0 1 0 1
2014 Feb 9.4 3.8 6.6 12.6 20th 5.7 11th 7.7 23rd -2.7 10th 45.6 20 11 8.2 11th 2 1 0 1 0 0
2014 Mar 12.6 3.4 8.0 18.8 9th 8.3 26th 9.4 7th -3.4 1st 49.4 14 10 10.8 23rd 6 0 0 2 3 0
2014 April 15.1 6.5 10.8 19.4 21st 10.3 3rd 12.4 6th -0.7 15th 25.2 7 7 6.0 7th 2 0 0 0 0 0
2014 May 17.2 8.1 12.6 24.7 19th 12.0 28th 11.7 20th -1.5 3rd 123.4 17 14 18.8 21st 1 0 0 1 0 0
2014 June 20.3 10.6 15.5 26.1 23rd 14.2 4th 15.6 14th 4.1 6th 27.0 12 7 6.8 3rd 0 0 0 4 0 0
2014 July 23.8 12.7 18.2 28.6 26th 20.9 5th 17.3 13th 7.3 2nd 40.8 8 4 14.4 19th 0 0 0 4 0 0
2014 Aug 20.1 11.2 15.7 24.7 1st 14.4 25th 16.0 6th 5.7 20th 94.2 20 12 33.4 10th 0 0 0 1 0 0
2014 Sept 19.7 10.0 14.8 23.3 28th 16.4 21st 15.2 26th 3.3 27th 5.6 9 3 1.2 23,29 0 0 0 0 0 0
2014 Oct 15.5 9.3 12.4 20.2 31st 11.4 6th 15.0 18th 1.7 12th 85.0 24 12 37.8 13th 0 0 0 1 0 0
2014 Nov 10.8 5.6 8.2 16.0 1st 5.6 25th 12.9 1st -2.7 25th 66.6 20 14 9.0 21st 3 0 0 0 0 0
2014 Dec 7.7 2.4 5.1 13.8 18th 3.3 27th 10.8 23rd -5.3 29th 60.4 12 8 21.2 26th 9 1 5 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI
Max
Date LOW Max Date HI Min Date >LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2013 Jan 5.5 1.7 3.6 13.8 29th -2.9 16th 10.3 3rd -8.2 17th 48.6 15 9 12.8 25th 14 12 13 0 0 0
2013 Feb 6.1 0.7 3.4 11.4 5th 1.7 22nd 7.1 4th -3.9 19th 31.0 8 5 16.8 13th 10 7 1 0 0 0
2013 Mar 5.2 0.0 2.6 10.1 3rd 0.4 23rd 5.4 16th -4.7 31st 48.6 15 10 9.4 15th 16 14 5 0 1 0
2013 April 12.6 3.3 8.0 18.7 14th 5.6 1st 10.3 14th -4.2 7th 8.4 8 4 2.0 12th 8 1 0 0 1 0
2013 May 16.1 6.2 11.1 23.1 31st 10.7 23rd 11.7 20th -2.1 1st 96.0 17 14 25.4 14th 1 0 0 1 3 0
2013 June 19.1 9.9 14.5 24.3 19th 14.3 5th 15.3 19th 4.7 25th 38.8 11 10 7.4 20th 0 0 0 1 0 0
2013 July 24.5 12.8 18.7 30.0 13th 17.3 2nd 16.7 20th 6.9 2nd 93.4 10 6 50.8 23rd 0 0 0 5 0 1
2013 Aug 22.4 12.6 17.5 31.3 1st 17.4 31st 17.1 2nd 7.0 8th 29.2 10 8 7.4 15th 0 0 0 0 0 0
2013 Sept 18.4 9.5 14.0 26.6 4th 11.1 17th 14.8 22nd 3.7 8th 20.8 12 9 4.2 13th 0 0 0 1 0 0
2013 Oct 15.6 9.8 12.7 20.7 8th 11.3 14th 16.1 4th 2.3 24th 138.8 21 17 22.0 12th 0 0 0 2 0 0
2013 Nov 9.0 2.6 6.1 12.8 11th 5.3 19th 8.6 1st -3.3 26th 31.8 15 10 7.6 1st 8 0 0 0 0 0
2013 Dec 9.2 3.5 6.4 13.7 15th 3.7 26th 12.7 16th -2.1 1st 35.4 19 8 13.0 23rd 3 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm> Hail >=5mm
2012 Jan 8.1 2.8 5.5 11.8 11th 2.5 31st 9.6 1st -5.6 15th 52.2 18 10 8.0 4th 7 1 0 0 0 0
2012 Feb 7.7 1.2 4.4 16.7 23rd 0.8 4th 10.9 23rd -11.2 11th 20.0 8 3 12.4 4th 14 3 7 0 0 0
2012 Mar 13.8 2.9 8.3 22.0 28th 6.6 4th 9.1 10th -1.5 6th 38.4 11 7 13.4 17th 4 1 0 0 1 0
2012 April 11.5 3.8 7.7 17.8 30th 4.0 14th 8.0 9th -2.7 6th 203.4 27 22 43.6 3rd 3 1 0 2 1 0
2012 May 17.0 7.5 12.3 26.7 28th 8.9 3rd 13.3 31st -0.3 7th 54.2 12 9 20.0 9th 2 0 0 0 0 0
2012 June 17.8 10.4 14.1 24.0 28th 9.6 3rd 16.9 27th 6.4 4th 142.0 24 17 20.0 14th 0 0 0 2 0 0
2012 July 20.4 12.0 16.2 29.6 24th 13.6 20th 16.0 18th 6.7 30th 111.2 20 16 27.8 5th 0 0 0 4 0 0
2012 Aug 21.9 12.4 17.1 27.1 19th 14.8 30th 15.5 17th 2.9 31st 94.8 20 13 14.4 15th 0 0 0 4 0 0
2012 Sept 18.0 8.7 13.4 27.0 9th 11.6 21st 15.9 10th 2.4 22nd 67.2 16 9 21.6 24th 0 0 0 0 0 0
2012 Oct 12.9 5.7 9.3 16.3 18th 7.4 26th 11.8 24th -0.4 14th 91.2 24 14 28.2 11th 1 1 0 0 1 0
2012 Nov 9.5 3.9 6.7 13.9 20th 3.2 30th 10.6 14th -3.7 30th 97.8 16 9 31.4 24th 7 0 0 0 0 0
2012 Dec 7.4 2.0 4.7 12.5 23rd -0.1 13th 10.0 31st -7.2 13th 116.4 19 14 26.4 19th 9 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2011 Jan 6.6 1.6 4.1 13.4 13th 2.2 3rd 10.3 16th -6.3 21st 34.4 17 8 6.8 7th 13 2 0 0 0 0
2011 Feb 9.2 4.3 6.7 14.8 24th 4.1 21st 11.6 5th -1.6 1st 65.2 20 15 12.8 25th 4 0 0 0 1 0
2011 Mar 11.7 2.8 7.2 18.7 22nd 4.4 4th 9.2 21st -4.6 8th 10.2 6 4 4.2 30th 6 0 0 0 0 0
2011 April 18.2 6.8 12.5 26.4 23rd 12.3 4th 12.3 6th 2.4 13th 10.6 5 3 5.6 23rd 0 0 0 1 0 0
2011 May 17.7 8.0 12.9 22.6 6th 12.4 30th 14.4 8th -1.1 4th 49.6 17 8 20.4 7th 1 0 0 1 0 0
2011 June 20.2 9.7 14.9 31.3 27th 14.3 12th 16.2 26th 2.4 12th 55.0 12 10 21.0 12th 0 0 0 2 1 0
2011 July 21.2 0.4 15.8 26.6 31st 16.3 13th 14.0 16th 5.7 23rd 47.8 12 9 10.8 16th 0 0 0 3 0 0
2011 Aug 21.1 11.5 16.3 28.3 3rd 13.3 26th 16.7 1st 7.1 18th 43.4 15 8 14.2 26th 0 0 0 1 0 0
2011 Sept 20.6 11.3 16.0 29.1 30th 16.1 22 16.9 10th 6.4 18th 28.8 17 9 5.6 10th 0 0 0 0 0 0
2011 Oct 6.8 8.6 12.7 28.6 1st 11.5 19th 16.9 3rd -1.0 20th 39.6 14 11 6.2 8th 1 0 0 1 0 0
2011 Nov 11.9 7.1 9.5 16.8 3rd 6.4 20th 11.9 3rd 0.7 23rd 36.0 18 10 6.6 26th 0 0 0 0 0 0
2011 Dec 8.1 3.8 5.9 13.6 26th 3.6 16th 11.2 26th -2.8 19th 87.0 21 14 14.0 12th 3 2 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2010 Jan 3.8 0.0 1.9 8.6 18th -0.1 9th 4.5 19th -5.4 4th 52.6 18 11 13.4 22nd 16 12 13 0 0 0
2010 Feb 5.2 0.2 2.7 8.6 5th 2.3 8th 4.8 25th -4.2 21st 56.0 25 14 12.6 25th 10 9 2 0 1 0
2010 Mar 10.8 2.6 6.7 16.2 25th 5.7 3rd 9.6 25th -7.0 8th 54.0 16 9 10.0 29th 10 0 0 0 0 0
2010 April 14.8 4.2 9.5 20.3 25th 8.3 19th 11.8 29th -1.7 22nd 46.4 12 8 18.4 30th 2 0 0 0 0 0
2010 May 16.5 6.3 11.4 28.9 23rd 9.6 10th 14.4 20th -0.4 10th 29.0 12 6 8.8 29th 2 0 0 0 1 0
2010 June 21.4 10.3 15.9 28.3 27th 14.0 19th 15.8 29th 5.6 16th 85.0 11 8 47.2 5th 0 0 0 3 0 0
2010 July 22.3 13.2 17.8 28.2 10th 14.5 12th 17.3 27th 9.3 4th 62.2 15 10 24.6 22nd 0 0 0 2 0 0
2010 Aug 20.3 11.6 16.0 24.2 9th 13.6 26th 15.3 21st 4.8 31st 92.6 19 15 17.0 12th 0 0 0 1 0 0
2010 Sept 18.6 10.2 14.4 22.8 1st 12.6 24th 16.7 14th 4.2 30th 69.8 17 11 24.0 6th 0 0 0 1 1 0
2010 Oct 14.1 7.4 10.8 19.1 10th 8.8 20th 13.4 9th -1.1 25th 58.8 20 12 13.4 1st 2 0 0 0 0 0
2010 Nov 7.9 2.5 5.2 17.3 4th 0.4 28th 11.2 5th -10.1 28th 70.2 20 15 13.0 8th 10 4 4 0 0 0
2010 Dec 2.3 -3.0 -0.3 9.5 11th -3.1 20th 4.1 16th -13.6 7th 24.6 13 6 6.4 27th 21 8 20 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2009 Jan 5.9 1.5 3.7 10.7 12th 1.7 1st 8.8 12th -4.2 6th 70.0 17 13 14.0 21st 9 1 0 0 0 0
2009 Feb 7.5 1.7 4.6 13.1 17th 1.2 5th 7.9 24th -6.1 7th 40.2 10 8 12.2 9th 10 6 7 0 0 0
2009 Mar 11.8 2.9 7.4 16.9 31st 7.6 4th 9.8 12th -2.4 6th 34.6 12 9 9.4 3rd 7 1 0 1 1 0
2009 April 15.5 5.4 10.5 20.2 21st 9.8 16th 10.0 10th -0.3 5th 28.8 14 9 8.0 27th 1 0 0 0 0 0
2009 May 17.4 8.0 12.7 24.4 29th 12.2 14th 14.4 28th 2.5 10th 39.0 20 12 8.6 14th 0 0 0 2 0 0
2009 June 20.6 10.5 15.6 29.4 30th 12.8 7th 15.8 27th 3.4 4th 80.2 10 8 35.6 7th 0 0 0 2 0 0
2009 July 21.5 12.3 16.9 29.7 1st 15.9 29th 17.6 1st 7.1 31st 170.2 23 19 24.4 29th 0 0 0 8 0 0
2009 Aug 21.5 12.9 17.2 26.8 19th 17.3 1st 17.1 5th 7.3 22nd 67.6 15 8 28.0 6th 0 0 0 0 0 0
2009 Sept 19.2 10.4 14.8 24.5 8th 15.0 17th 16.9 8th 4.2 27th 31.8 6 3 24.0 2nd 0 0 0 0 0 0
2009 Oct 15.3 8.2 11.8 19.9 6th 10.1 20th 13.2 3rd 1.7 9th 65.0 15 11 21.0 6th 0 0 0 0 0 0
2009 Nov 11.1 6.2 8.7 16.2 1st 5.6 28th 12.4 20th 1.0 9th 108.8 25 18 18.8 12th 0 0 0 0 0 0
2009 Dec 5.5 1.0 3.3 12.2 6th 0.3 24th 8.2 6th -6.1 20th 79.4 23 16 19.0 5th 13 6 6 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2008 Jan 9.4 4.7 7.1 13.4 18 & 20th 2.3 3rd 10.5 23rd -0.5 3rd 102.0 21 15 19.8 11th 2 1 0 0 2 0
2008 Feb 9.6 1.5 5.6 14.4 12th -1.1 19th 10.1 22nd -7.3 17th 26.2 6 5 6.0 3rd 11 2 0 0 0 0
2008 Mar 10.3 3.2 6.8 14.2 30th 6.7 22 8.6 2nd -4.3 5th 62.6 23 13 21.2 15th 3 5 0 0 0 0
2008 April 12.8 3.8 8.3 21.1 26th 6.6 6th 11.0 27th -2.3 15th 64.6 21 14 10.6 27th 7 1 0 2 5 1
2008 May 18.6 8.2 13.4 25.9 11th 12.8 17th 12.8 5th 0.8 20th 48.8 11 8 16.0 26th 0 0 0 x x x
2008 June 19.5 10.7 15.1 26.3 9th 13.9 1st 16.3 28th 5.8 21st 40.6 16 9 12.2 2nd 0 0 0 0 0 0
2008 July 22.0 12.5 17.3 29.2 27th 16.6 9th 17.4 27th 9.0 4th 61.0 19 15 10.0 31st 0 0 0 2 0 0
2008 Aug 21.6 3.7 17.7 25.3 7th 18.3 9th 17.9 30th 7.2 15th 74.6 15 10 18.6 16th 0 0 0 1 0 0
2008 Sept 18.1 10.1 14.1 21.7 20th 14.3 30th 14.2 11th 4.6 27th 116.8 15 13 27.6 5th 0 0 0 2 1 0
2008 Oct 13.9 6.9 10.4 20.7 12th 6.4 28th 13.1 13th -4.0 29th 45.8 15 8 17.0 4th 2 0 0 0 0 0
2008 Nov 9.7 5.2 7.5 14.9 14th 1.5 29th 10.8 15th -1.6 23rd 71.4 20 16 22.8 9th 4 1 0 0 2 0
2008 Dec 6.6 1.4 4.0 12.8 21st -1.8 31st 9.7 18th -5.2 31st 41.6 14 10 12.8 13th 10 2 1 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2007 Jan 9.7 4.7 7.2 13.8 12th 3.8 23rd 12.5 9th -1.4 26th 83.4 20 16 14.6 17th 4 3 1 0 3 0
2007 Feb 9.4 2.9 6.2 14.1 1st 0.9 8th 7.8 24th -6.2 7th 95.0 18 17 13.8 9th 7 2 1 0 0 0
2007 Mar 11.4 3.6 7.5 15.6 17, 6th 6.4 20th 9.6 6th -1.7 22nd 46.2 15 8 13.4 2nd 4 3 0 0 2 0
2007 April 17.2 6.3 11.8 24.6 15th 8.3 3rd 13.9 24th 1.1 5th 6.4 6 2 3.6 23rd 0 0 0 0 0 0
2007 May 6.5 7.8 12.2 24.0 23rd 9.7 27th 13.8 24th 2.7 30th 113.0 18 13 30.8 13th 0 0 0 1 0 0
2007 June 20.0 11.2 15.6 25.1 9th 14.1 14th 15.7 12th 7.1 1st 208.6 16 14 37.2 24th 0 0 0 5 0 0
2007 July 20.0 11.9 16.0 23.7 12th 13.2 21st 16.2 16th 7.1 31st 161.8 20 18 35.4 26th 0 0 0 5 1 0
2007 Aug 21.5 11.3 16.4 28.7 5th 17.4 20th 17.7 4th 6.6 8th 36.4 10 7 8.0 18th 0 0 0 1 0 0
2007 Sept 19.0 10.0 14.5 24.8 6th 12.2 26th 14.5 10th 3.1 30th 37.2 12 8 11.8 23rd 0 0 0 0 0 0
2007 Oct 15.3 7.4 11.4 20.9 12th 10.7 26th 14.6 13th -0.3 21st 24.8 8 4 9.8 16th 1 0 0 0 0 0
2007 Nov 10.7 4.0 7.4 16.8 1st 4.7 18th 10.3 8th -3.2 15, 24th 55.2 15 9 24.2 18th 4 1 0 0 0 0
2007 Dec 7.4 2.6 5.0 14.3 6th 1.1 21st 12.8 5th -4.1 15th 59.4 15 11 11.2 24th 9 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2006 Jan 6.7 2.8 4.8 11.8 19th 2.9 6,7th 9.7 19th -2.8 25th 24.4 14 6 7.4 16th 6 0 0 0 0 0
2006 Feb 6.8 2.0 4.4 11.4 15th -0.9 2nd 8.4 13th -2.8 11th 47.2 14 9 12.2 23rd 7 5 0 0 2 0
2006 Mar 8.4 2.1 5.3 16.6 26th 2.9 12th 11.6 27th -7.1 3rd 64.8 20 14 9.2 7th, 29th 10 8 1 0 1 0
2006 April 13.1 5.3 9.2 18.4 25th 7.6 9th 10.6 25th -3.6 5th 38.8 17 11 8.8 20th 3 0 0 0 2 0
2006 May 17.2 8.5 12.9 25.9 4th 11.9 13th 13.1 27th 3.0 2nd 88.8 23 17 18.8 21st 0 0 0 2 1 0
2006 June 22.3 11.2 16.8 28.6 11th 16.7 14th 16.3 12th 4.8 1st 14.8 10 4 4.2 12th 0 0 0 1 0 0
2006 July 26.9 13.9 20.4 31.6 17th 21.3 7th 19.4 26th 8.2 12th 31.6 11 6 15.0 22nd 0 0 0 3 0 0
2006 Aug 20.9 12.3 16.6 28.1 6th 16.4 13th 15.4 6th 7.6 25th 116.8 23 17 19.2 17th 0 0 0 - - -
2006 Sept 21.8 12.6 17.2 29.2 21st 16.8 22nd 16.9 6th 5.8 8th 64.2 15 10 14.8 29th 0 0 0 3 0 0
2006 Oct 16.4 10.3 13.4 19.8 10th 11.8 27th 14.9 6,11, 26 2.7 25th 83.6 20 12 18.8 25th 0 0 0 0 0 0
2006 Nov 11.7 5.7 8.7 14.9 16th 7.4 22nd 10.9 28th -2.2 3rd 49.2 17 9 19.6 22nd 2 0 0 0 0 0
2006 Dec 8.9 4.8 6.9 14.4 4th 1.7 20th 11.8 14th -4.3 22nd 61.0 15 10 13.2 29th 5 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2005 Jan 8.7 3.6 6.2 13.4 11th 3.4 22nd 10.7 7th -3.6 22nd 28.0 21 11 6.6 7th 6 2 0 0 1 0
2005 Feb 7.2 2.0 4.6 12.1 3rd 2.1 24th 7.5 10th -3.6 18th 42.2 19 10 8.0 11th 5 10 3 0 0 0
2005 Mar 10.6 4.6 7.6 18.2 18th 4.2 2nd 11.9 17th -2.2 4th 26.6 15 9 4.6 26th 5 4 1 0 0 0
2005 April 14.0 4.9 9.5 20.3 30th 7.1 8th 9.4 30th -0.9 17th 52.0 18 13 6.6 29th 2 1 0 0 0 0
2005 May 16.8 7.1 12.0 26.2 27th 10.6 16th 13.3 26th -0.3 11th 27.0 14 8 7.8 21st 1 0 0 0 1 0
2005 June 21.0 11.0 16.0 30.7 19th 13.0 13th 17.7 17th 2.5 7th 54.6 15 9 17.0 29th 0 0 0 4 1 0
2005 July 21.8 12.8 17.3 29.7 13th 16.1 25th 16.7 2nd 8.7 16th 64.0 10 7 20.8 28th 0 0 0 2 0 0
2005 Aug 21.9 11.3 16.6 29.8 30th 17.0 13th 14.8 29th 7.7 8th 95.6 13 11 42.8 18th 0 0 0 1 0 0
2005 Sept 19.9 10.9 15.4 27.7 4th 14.7 16th 16.4 8 & 10 2.3 17th 63.8 13 10 15.6 15th 0 0 0 0 0 0
2005 Oct 16.1 10.7 13.4 22.1 11th 12.9 18th 16.3 12th 5.6 9th 80.6 17 11 22.0 23rd 0 0 0 0 0 0
2005 Nov 9.7 3.2 6.5 18.2 2nd 3.5 28th 13.2 11th -3.7 19th 45.8 15 8 14.8 8th 11 1 0 0 0 0
2005 Dec 7.5 2.1 4.8 11.6 15th -2.5 29th 8.3 11th -6.4 29th 38.2 14 9 12.0 30th 9 3 3 0 1 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2004 Jan 8.2 2.5 5.4 12.9 31st 3.1 28th 8.8 20th -4.9 1st 78.0 21 15 18.8 30th 8 2 0 0 0 0
2004 Feb 8.6 3.2 5.9 15.7 3rd 3.8 25th 12.5 4th -3.1 9th 31.8 15 9 6.6 14th 10 6 1 0 0 0
2004 Mar 10.7 3.1 6.9 17.5 16th 3.7 12th 10.7 17th -5.5 2nd 27.2 17 10 5.0 12th 4 2 0 0 1 0
2004 April 14.6 5.9 10.3 22.8 25th 9.2 29th 9.3 27th -1.6 9th 89.8 17 13 16.8 26th 1 0 0 1 0 1
2004 May 17.9 7.6 12.8 24.1 16th 13.3 4th 12.7 29th 1.6 22nd 45.2 12 7 12.4 7th 0 0 0 1 0 0
2004 June 20.7 11.2 16.0 29.4 8th 15.0 20th 15.6 9th 4.4 19th 52.2 16 10 16.8 22nd 0 0 0 1 0 0
2004 July 20.1 11.4 15.8 27.9 29th 12.2 8th 16.3 15th 6.6 13th 75.4 19 9 19.8 7th 0 0 0 2 0 0
2004 Aug 22.6 13.6 18.1 29.9 8th 16.2 20th 20.4 9th 7.3 21st 178.6 18 16 48.6 9th 0 0 0 6 0 1
2004 Sept 19.2 10.8 15.0 27.5 5th 14.5 24th 15.4 11th 3.2 16th 37.8 16 12 8.0 12th 0 0 0 0 0 0
2004 Oct 13.8 7.5 10.7 16.2 1 & 5 9.8 15th 13.6 23rd 0.1 27th 114.2 21 16 20.8 21st 0 0 0 1 1 0
2004 Nov 10.6 5.4 8.0 13.9 6th 3.5 20th 11.3 7, 17 -3.9 20th 39.0 18 7 23.4 18th 5 1 3 0 0 0
2004 Dec 8.3 3.0 5.7 12.8 23rd 3.5 20th 10.4 23rd -4.5 20th 21.0 13 9 5.0 27th 4 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2003 Jan 7.3 2.2 4.8 13.9 26th 1.0 7th 8.9 14th -4.6 8th 59.6 19 13 18.8 18th 11 10 2 0 0 0
2003 Feb 7.5 -0.5 3.6 12.8 26th 1.9 17th 7.9 9th -5.3 18th 19.2 7 5 6.0 10th 15 2 1 0 0 0
2003 Mar 13.0 2.2 7.6 17.4 23rd 7.3 13th 9.0 11th -2.9 23rd 23.0 11 6 6.6 5th 9 0 0 0 0 0
2003 April 15.3 4.7 10.0 26.2 16th 8.7 19th 10.4 14th -3.3 8th 34.2 9 7 16.8 27th 5 0 0 0 0 0
2003 May 17.6 8.4 13.0 27.4 31st 13.0 16th 14.3 28th 0.7 15th 59.8 18 14 9.0 16th 0 0 0 1 1 0
2003 June 22.1 11.6 16.8 30.3 22nd 16.4 30th 16.1 23rd 6.1 21st 91.6 13 11 31.6 30th 0 0 0 3 0 0
2003 July 22.9 13.1 18.0 30.1 15th 15.7 1st 17.3 17th 7.9 28th 50.6 15 9 11.4 25th 0 0 0 3 0 0
2003 Aug 24.0 13.3 18.7 32.5 9th 13.6 28th 18.3 29th 5.4 31st 21.2 7 3 12.6 28th 0 0 0 1 0 0
2003 Sept 20.4 8.4 14.4 26.3 17th 14.3 23rd 15.9 19th 1.9 24th 24.8 8 6 8.0 9th 0 0 0 0 0 0
2003 Oct 13.4 6.0 9.7 18.7 3rd 8.4 22nd 13.1 9th -0.8 24th 47.6 11 7 18.4 30th 2 1 0 0 0 0
2003 Nov 11.0 4.7 7.9 15.3 5th 5.0 23rd 12.2 19th -1.8 24th 63.0 17 11 21.6 25th 3 0 0 0 0 0
2003 Dec 7.5 1.2 4.4 12.9 13th 1.2 30th 9.5 26th -4.9 31st 94.4 16 9 24.2 31st 14 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2002 Jan 8.5 2.1 5.3 13.4 21st 0.7 2nd 8.7 21st -9.4 2nd 41.8 17 10 9.6 25th 8 0 0 0 0 0
2002 Feb 10.5 4.0 7.3 14.3 11th 5.3 23rd 11.1 2nd -1.9 15th 88.6 19 18 12.4 4th 2 1 0 0 2 0
2002 Mar 11.9 3.4 7.7 17.0 30th 6.9 14th 9.1 22nd -2.3 2nd 25.8 9 7 6.8 18th 4 0 0 0 0 0
2002 April 14.8 4.0 9.3 21.8 23rd 10.9 20, 24 10.9 22nd -1.6 16th 13.0 8 4 4.0 25th 4 0 0 0 0 0
2002 May 16.9 8.5 12.7 24.2 16th 12.8 9th 13.1 17 1.9 2nd 68.4 18 12 14.4 26th 0 0 0 1 2 0
2002 June 19.8 11.2 15.5 25.2 2nd 14.8 9th 16.2 17th 6.4 1st 32.6 13 8 11.2 5th 0 0 0 0 0 0
2002 July 21.4 12.1 16.8 29.8 29th 15.7 9th 18.0 30th 7.9 12th 112.8 18 15 30.4 30th 0 0 0 3 1 0
2002 Aug 22.7 13.4 18.0 30.3 17th 17.4 1st 16.3 1st 9.0 26th 37.4 14 5 16.4 8th 0 0 0 1 0 0
2002 Sept 19.1 9.9 14.5 23.2 3rd 15.6 19th 15.2 13th 5.2 1st 34.4 7 5 26.2 9th 0 0 0 0 0 0
2002 Oct 13.3 6.1 9.7 22.3 1st 8.1 20th 12.3 2nd -1.5 19th 105.2 20 14 34.0 15th 2 0 0 2 2 0
2002 Nov 10.6 5.2 7.9 14.8 3rd 6.0 18th 10.7 6th 0.3 25th 116.2 26 19 17.8 5th 0 0 0 0 0 0
2002 Dec 7.2 3.7 5.5 12.7 24th 2.8 11th 8.6 27th -2.4 19th 116.6 21 16 23.4 21st 3 1 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2001 Jan 5.8 0.0 2.9 10.7 23rd 0.7 16th 6.5 1st -5.8 17th 38.8 8 6 21.4 23rd 17 3 1 0 0 0
2001 Feb 8.3 0.7 4.5 13.4 11th 3.8 4th 7.9 6th -3.3 8th 61.6 11 10 9.4 5th 14 5 0 0 0 0
2001 Mar 8.6 2.2 5.4 14.8 31st 3.3 21st 8.6 9th -5.8 4th 60.4 18 12 12.8 6th 8 5 3 0 0 0
2001 April 12.0 3.9 7.9 17.4 2nd 7.8 7th 7.7 9th -0.4 20th 97.4 17 16 12.4 5th 2 1 0 1 3 1
2001 May 18.4 7.7 13.0 25.4 11th 11.8 15th 15.7 27th 0.2 3rd 49.4 9 4 29.4 14th 0 0 0 2 0 0
2001 June 19.4 9.8 4.6 28.0 26th 13.7 17th 16.6 26th 3.4 8th 36.4 8 6 19.6 15th 0 0 0 1 0 0
2001 July 22.2 13.0 17.6 29.1 29th 15.1 18th 18.9 2nd 6.2 13th 94.0 10 9 35.8 17th 0 0 0 1 0 0
2001 Aug 22.4 12.5 17.5 30.2 15th 17.1 30th 17.4 13th 7.0 27th 68.0 17 13 14.6 6th 0 0 0 2 0 1
2001 Sept 17.1 10.0 13.5 22.4 28th 12.6 17th 16.3 1st 6.1 4th 86.0 20 18 23.2 24th 0 0 0 1 0 0
2001 Oct 16.6 10.3 13.5 20.9 12th 12.1 31st 14.2 14th 4.3 31st 112.0 17 16 19.6 21st 0 0 0 1 0 0
2001 Nov 10.9 3.6 7.3 14.9 30th 4.7 8th 10.6 24th -2.6 9th 29.2 12 9 5.2 27th 7 2 0 0 0 0
2001 Dec 6.9 -0.1 3.4 12.9 5th 2.2 29th 5.4 27th -6.1 31st 28.0 8 6 10.0 3rd 17 4 2 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI
Max
Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2000 Jan 9.4 1.8 5.6 13.1 29th 5.5 14th 9.3 31st -3.2 10th 12.6 11 3 6.0 12th 10 0 0 0 0 0
2000 Feb 9.8 2.8 6.3 13.4 8th 5.6 16th 8.5 5th -2.6 20th 45.2 15 13 18.2 27th 6 3 0 0 3 0
2000 Mar 12.3 3.5 7.9 16.2 22nd 7.0 28th 11.7 9th -3.4 31st 12.0 5 5 5.2 23rd 6 0 0 0 2 0
2000 April 12.2 3.5 7.9 17.4 30th 3.0 3rd 9.1 26th -2.5 6th 139.9 22 15 28.7 2nd 4 1 0 1 5 0
2000 May 16.9 7.8 12.3 25.2 15th 9.4 3rd 12.8 15th 3.5 30th 64.4 14 11 17.0 26th 0 0 0 3 1 0
2000 June 20.1 10.9 15.5 31.5 19th 13.6 30th 17.4 20th 5.4 1st 24.4 8 5 9.4 3rd 0 0 0 1 0 0
2000 July 20.0 10.6 15.3 25.8 21st 13.9 10th 14 31st 5.8 12th 32.8 14 7 8.8 2nd 0 0 0 4 0 0
2000 Aug 22.3 11.6 16.9 27.4 12th 17.6 18th 16.7 14th 6.6 20th 51.0 11 9 18.4 21st 0 0 0 2 0 0
2000 Sept 19.0 10.7 14.9 27.3 11th 14.1 15th 15.1 10th 3.4 4th 95.6 18 12 21.0 14th 0 0 0 2 0 0
2000 Oct 13.8 7.2 10.5 17.7 3rd 11.2 29th 11.6 1st 2.9 20th 88.2 20 12 27.4 29th 0 0 0 0 0 0
2000 Nov 9.6 4.7 7.2 15.5 28th 6.4 17th 10.2 28 1.0 21st 110.8 17 12 29.6 5th 0 0 0 0 0 0
2000 Dec 7.8 3.5 5.6 13.8 12th 1.9 17 & 28 10.5 5th -4.7 27th 90.8 17 14 17.0 7th 0 0 2 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI
Max
Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
0.2mm)
Wet days>
1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
1999 Jan                                            
1999 Feb                                            
1999 Mar                                            
1999 April                                            
1999 May 18.6 10.2 14.4 25.6 29th 11.8 30th 13.6 9 & 27 7.6 21st x x x x x 0 x x x x x
1999 June 19.6 11.5 15.6 26.4 16th 13.2 5th 14.9 26th 6.9 4 & 8 x x x x x 0 x x x x x
1999 July 24.4 15.3 19.8 30.8 31st 17.4 22nd 19.0 8th 12.1 22nd x x x x x 0 x x x x x
1999 Aug 21.2 13.7 17.4 31.1 1st 15.6 10th 19.1 2nd 7.1 21st x x x x x 0 x x x x x
1999 Sept 21.0 13.3 17.2 27.8 2nd 15.8 15th 17.1 6th 8.7 9th x x x x x 0 x x x x x
1999 Oct 14.1 8.8 11.4 18.7 10th 10.0 1st 14.9 9th 3.8 5th x x x x x 0 x x x x x
1999 Nov 10.1 6.7 8.4 14.0 3rd 5.5 17th 11.0 25th 1.9 17th x x x x x 0 x x x x x
1999 Dec 7.2 1.5 4.4 12.2 1 & 6 2.4 18th 7.5 2 & 23 -7.2 19th x x x x x 0 x x x x x